Co daje dodatkowa praca na emeryturze i gdzie jej szukać

Będąc na emeryturze można dodatkowo pracować. Dzięki temu świadczenie jest wyższe, a budżet domowy podreperowany. Ale to nie wszystko. Emeryci, którzy pracują są zdrowsi, bardziej aktywni i mają więcej kontaktów społecznych. Dodatkowa praca na emeryturze oprócz profitów daje też lepsze samopoczucie.

W Polsce 747 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury pracuje. Z tego 40 proc. jest na etacie. Niskie świadczenia zachęcają do podjęcia dodatkowego zajęcia, a ustawa emerytalna tego nie zabrania. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że liczba emerytów, którzy podejmują pracę zarobkową, systematycznie rośnie. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba pracujących emerytów wzrosła o 25 proc.

Co mówią przepisy

Przepisy ustawy emerytalnej nie zabraniają wykonywania dodatkowej pracy na emeryturze. Można jednocześnie pracować i pobierać emeryturę. Ograniczenia pojawiają się w przypadku osób, które przechodząc na emeryturę nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Muszą one powiadomić ZUS o podjęciu dodatkowej pracy i o wysokości przychodów. Świadczenie będzie wtedy zawieszone lub zmniejszone. Wpływa na to wysokość przychodu, który podlega obowiązkowo składkom na ubezpieczenia społeczne, między innymi z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy-zlecenia, umowy agencyjnej. Jeżeli prowadzimy własną firmę, to uzyskiwanie takiego przychodu również może wpływać na wysokość naszej emerytury.

  • jeśli przychody nie przekraczają 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 marca do 31 maja 2019 roku – 3 404,70 zł), świadczenie nie zostanie zmniejszone,
  • jeśli są wyższe niż 70 proc., ale niższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 marca do 31 maja 2019 r. – 6 322,90 zł), emerytura będzie zmniejszona,
  • jeśli przychód wyniesie ponad 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, emerytury zostaną zawieszone.

Do przychodów, które mają wpływ na zawieszanie prawa do świadczeń emerytalnych lub ich zmniejszenie nie wlicza się pieniędzy uzyskiwanych z  wykonywania pracy, która nie wiąże się z obowiązkiem opłacania składek, np. na umowach cywilnoprawnych czy z tytułu najmu nieruchomości.

O wysokość swoich emerytur nie muszą się obawiać osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie zostanie zmniejszona lub zawieszona również emerytura częściowa.

Co daje dłuższa aktywność zawodowa

Dłuższa aktywność zawodowa to przede wszystkim wyższe świadczenie. Jeśli emeryt podejmie dodatkowe zajęcie na umowa o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę-zlecenia czy umowę agencyjną, składka na ubezpieczenie społeczne i emerytalna będą nadal odprowadzane. Będzie ona powiększać świadczenie.

Praca, która zwykle jest dużym obciążeniem, zajmuje nam dużo czasu, energii i zaangażowania, jest też istotnym elementem życia. Bez niej czujemy się niepotrzebni i bezwartościowi. Praca daje możliwość kontaktu z ludźmi, wymaga podtrzymywania nabytych i uczy nowych umiejętności, zmusza do aktywności. Osoby, które nie pracują, częściej chorują, zapadają na różnego rodzaju dysfunkcje społeczne i zdrowotne.

Poza tym ludzie starsi to wykwalifikowani pracownicy. Na rynku pracy brakuje specjalistów i osób z wykształceniem zawodowym – emeryci są ratunkiem dla wielu firm. Pracujący emeryci często pomagają też młodym, szlifują ich zawód, uczą kultury pracy, integrują.

Jak dotąd w Polsce emeryci byli zapomnianą grupą zawodową. Jednak sytuacja na rynku pracy spowodowała, że uzupełnianie braków w szczególnie trudnych zawodach poprzez zatrudnianie emerytów, stało się bardzo dobrym rozwiązaniem i sprawdziło się. Osoba, która wypracowała sobie emeryturę, ma bezpieczeństwo finansowe i zupełnie inny komfort poświęcenia części swojego wolnego czasu na pracę.

Gdzie pracować na emeryturze

Komfort stałego świadczenia powoduje, że na emeryturze możemy podjąć pracę na część etatu lub dorywczo. Jest to też dobry czas, żeby realizować się w dziedzinach, które są w zakresie naszych zainteresowań. Jeśli lubimy szydełkowanie, szycie czy gotowanie, może to być źródło dodatkowego dochodu po przejściu na emeryturę.

Emeryci są również chętnie zatrudniani w ochronie, na portierniach i osiedlowych parkingach. Coraz częściej starsze osoby widzimy w kasie w markecie czy roznoszące ulotki.

Pani na emeryturze to też ceniona pomoc domowa, osoba opiekująca się dziećmi, chorymi lub zwierzętami domowymi.

W internecie pojawia się coraz więcej ciekawych ofert. Wystarczy przejrzeć znane serwisy z ogłoszeniami, przeszukać oferty na portalach społecznościowych czy wypytać znajomych, sąsiadów albo rodzinę.

aktywność zawodowadodatkowa pracapraca na emeryturze
Komentarze (0)
Dodaj komentarz