Żyj bardziej! Portal dla ludzi dojrzałych

Warto być aktywną zawodowo. Kobiety ukrytym potencjałem polskiej gospodarki

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Więcej pracujących kobiet to wyższy wzrost gospodarczy – do 2025 roku budżet państwa mógłby zyskać nawet ponad 50 mld zł PKB oraz niemal 20 mld danin publicznych, tak wynika z najnowszego raportu Deloitte „Ukryty potencjał polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo”, przygotowanego na zlecenie Coca-Cola w ramach Forum Rynku Pracy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Raport został zaprezentowany 16 marca br. na konferencji w Sejmie RP z udziałem przedstawicieli Parlamentu, organizacji pozarządowych oraz lokalnych kół gospodyń wiejskich. Zdaniem Minister Jadwigi Emilewicz, kobiety to ukryty potencjał polskiej gospodarki.  

Przedsiębiorczość jest kobietą i jest ona głęboko zakorzeniona w polskim genotypie. Warto nie bać się wejść na rynek pracy, bez względu na to czy jesteśmy na początku kariery zawodowej, czy też w sile naszego wieku rozwojowego – mówi Minister Jadwiga EmilewiczMinister Przedsiębiorczości i Technologii. – Dzisiaj na rynku pracy jest miejsce dla każdej z nas, bo kompetencje kobiet są unikalne i bezwzględnie trudne do przecenienia. Ważne, abyśmy ten czas mogły dobrze wykorzystać. Mamy nadzieję, że Konstytucja dla biznesu dostarczy rozwiązań, które pozwolą kobietom rozwinąć się jeszcze bardziej, a te które zastanawiają się czy warto być aktywną zawodowo, skłoni do wejścia na rynek pracy – dodaje Emilewicz.

Blisko 4 mln Polek w wieku 20-64 lat, które są bierne zawodowo, stanowią realny potencjał polskiej gospodarki. Jak się okazuje, to obowiązki rodzinne i domowe stanowią główną przyczynę zarówno zaprzestania, jak i niepodejmowania przez nie pracy – dotyczy to aż 7 na 10 kobiet. Na opiekę nad dzieckiem, jako barierę w podjęciu pracy, wskazywało 41 proc. badanych kobiet. W dalszej kolejności pojawiło się: zajmowanie się domem – 27 proc., brak ofert pracy w okolicy – 24 proc., brak kontaktów, znajomości – 16 proc., stan zdrowia – 16 proc., a także poziom wykształcenia i wiek – po 11 proc.

Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki wymaga inwestycji w kapitał ludzki. Obecnie wśród największych wyzwań rynku pracy są niewykorzystane zasoby ludzkie, w tym też kobiet. Polki aktywne zawodowo to nadal 62 procent całej populacji. To znaczy, że 4 na 10 z nas nie podejmuje pracy i nawet jej nie szuka. Wierzymy jednak, że do pracy można wrócić. My jako Coca-Cola, pracodawca, staramy się globalnie zaangażować w aktywizację zawodową kobiet. Wspólnie z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką uruchomiliśmy w Polsce jeden z największych programów aktywizacji zawodowej „Sukces to Ja”. W ciągu półtora roku udało nam się przeszkolić 10 tysięcy kobiet. Wiemy jak duży, ciągle niewykorzystany i ukryty potencjał drzemie w żeńskiej części społeczeństwa –stwierdza Anna Solarek, dyrektor ds. komunikacji i kontaktów zewnętrznych w Coca-Cola Poland Services.

Z badania Deloitte wynika, że istnieje duże zróżnicowanie postrzegania roli kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym i rodzinnym w zależności od województwa. Różne są też powody bierności zawodowej, deklarowane przez kobiety w zależności od ich miejsca zamieszkania oraz ich wieku. Przykładowo, na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Opolskiem najistotniejszą przyczyną dezaktywizacji kobiet jest zajmowanie się dziećmi, podobnie jest w innych częściach kraju. Jednak to, co różni te regiony to fakt, że odsetek kobiet wskazujących opiekę nad dziećmi jako najważniejszą przyczynę jest tutaj najniższy i wynosi 38 proc. Dla porównania, na południu Polski, czyli m.in. w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim odsetek ten wynosi 41 proc., na północnym zachodzie 45 proc., a w kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim 46 proc.

Trzecią najczęstszą przyczyną dezaktywizacji jest brak ofert pracy w okolicy, w której mieszkają zapytane kobiety – wskazuje na to 19-31 proc. kobiet. Jest to największy problem dla kobiet mieszkających na południu Polski, w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Dla mieszkanek Śląska równie ważne jak kondycja lokalnego rynku pracy, jest ich własne zdrowie, na które narzeka 19 proc. pań. Z kolei problemy ze zdrowiem są najmniej ważne dla mieszkanek Polski północnej. Mieszkanki południowo-wschodnich województw częściej narzekają na brak kontaktów i znajomości – 20 proc. z nich mówi o tym jako o barierze w znalezieniu pracy. Dla tych ostatnich problemem jest także poziom wykształcenia – 15 proc. oraz brak certyfikatów i uprawnień – 14 proc.

Tym, co mogłoby skłonić Polki do podjęcia pracy, jest elastyczny czas pracy, na który wskazała ponad połowa respondentek. Większość kobiet na obowiązki domowe przeznacza aż 37 godz. tygodniowo, dlatego równie pomocnym rozwiązaniem byłaby dla nich możliwość pracy z domu. Atrakcyjna staje się także praca na część etatu ze względu na rosnące płace – takiej możliwości oczekuje ponad jedna czwarta kobiet. W dalszej kolejności są takie rozwiązania, jak zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli – 20 proc., pomoc od pozostałych członków rodziny – 13 proc. oraz więcej wolnych dni w tygodniu – 12 proc. Co ważne, kobiety pozostające poza rynkiem pracy nie przestają w siebie wierzyć. Ponad połowa z nich uważa, że znalazłaby pracę w momencie, w którym zaczęłyby jej szukać. Kobiety są gotowe podjąć pracę, bo aż 72 proc. z nich zaakceptowałaby pracę wymagającą nauczenia się nowych umiejętności.

Jako Związek Przedsiębiorców i Pracodawców od dawna podkreślmy znaczenie i konieczność aktywizacji kobiet na rynku pracy. Powołanie Forum Rynku Pracy ZPP ma konkretny cel edukacyjny, również w obszarze promowania przedsiębiorczości kobiet. Ten niewykorzystany potencjał może stać się motorem zmian w Polskiej gospodarce. Jako organizacja reprezentująca przedsiębiorców widzimy potrzebę zmian na rynku pracy kobiet, nie tylko w wymiarze elastycznych godzin pracy czy pracy na niepełny etat, ale również w możliwości wykonywania zadań zdalnie. Ogromnie ważne z naszego punktu widzenia jest wspieranie kobiet w zakładaniu własnej działalności gospodarczej  przy czynnej współpracy samorządów –powiedziała Katarzyna Włodarczyk-Niemyjska, Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP.

Zaangażowanie zawodowe kobiet to nie tylko istotna kwestia z perspektywy ich rozwoju, budowania poczucia własnej wartości oraz zapewnienia ciągłości szans na rynku pracy, ale także realny pozytywny impuls dla polskiej gospodarki. Aktywność zawodowa kobiet i ich równouprawnienie na rynku pracy to kluczowa część Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030, realizowanych przez 193 kraje będące członkami ONZ, w tym Polskę. Wzrost wskaźnika zawodowego zarówno kobiet, jak i mężczyzn (w wieku 20–64 lat) z dzisiejszego poziomu 68 proc. do 71 proc. w 2020 i 73 proc. w 2030. to także jeden z celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej w 2017 r. przez Radę Ministrów.

Pełny raport „Ukryty potencjał polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo” dostępny tutaj: www.cocacola.com.pl/historie/Ukryty-potencjal-kobiety_nieaktywne_zawodowo

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie i zewnętrzne skrypty, aby zwiększyć wygodę korzystania z niej. Kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Akceptuję Czytaj więcej